mandag 19. april 2010

241) 1. Mos. 6, 10; 9, 26.

241) 1. Mos. 6, 10; 9, 26.

.
Israel er et semittisk folk, som flere folk i Midtøsten, for eksempel de opprinnelige araberne (ikke folk som senere er blitt muslimer). Sem var en av Noahs sønner, 1 Mos 6,10. Denne slekta fikk et spesielt løfte, som ingen andre hadde fått: 1 Mos 9,26. Her blir Herren det hebraiske JHVH (Jahveh, Jehova) kalt for Sems Gud, som der blir lovet. Det må bety at mannen Sem var en troende, han trodde på Israels Gud.
.
I kap. 10,21 finner vi at Sem fikk barn og etterslekt, de såkalte Ebers-barn var hans etterkommere. Her knytter de sammen denne tidlige slekt med den senere Abrahams slekt, som stamfedre til jødene. Det er altså jødene som dette tidlige løftet eller lovprisning til sin Gud gjelder.
.
Vi kunne sagt mye om dette folket, ut fra Bibelen og den senere historie. Vi må nå begrense oss til noen få hovedpunkter. Men de er viktige nok, med tanke på vår tid som tar lite hensyn til historien bak noe, men ser mest på det som skjer just nå.
.
Mange er trolig i villrede, for der er så mange ulike meninger. Noen (teologer o.a.) sier rett ut at Israel -  - jødene er som andre folk, de har ingen bibelsk rett til landet og ingen spesielle løfter nå etter at Messias er født og har gjort sin gjerning.
Likevel - bibelordene står der, og vi kan ikke se at alt er oppfylt her og nå. Noen hovedsaker tror jeg dette er:

.

1. Israel skal bestå som folk til evig tid.

De har vært et landflyktig folk i 2000 år snart, siden år 70 (Jerusalems ødeleggelse ved romerne) og endelig i 135 (opprøret ved Bar-Kochba). Mange har forsøkt å utrydde dem i alle disse år. Romernes forsøk var mislykket. I Middelalderen forsøkte mange både å tvangsdøpe dem og å utrydde dem, f. eks. i Spania. De overlevende ble plassert i avstengte områder i byene (gettoer). I Russland i tsartida (1880-årene) var det rene utrenskinger og forfølgelser (pogromer) av jøder. Vi har alle hørt om og kanskje lest om jødeforfølgelsene under siste krig (holocaust) der Hitlers folk hadde som uttalt mål å drepe og brenne hver eneste jøde på jorden.
.
Den danske presten Borchsenius har skrevet levende om dette i bokserien: Den lange vandring og om jødenes skjebne i etterkrigstida i Israels land.
.

2. Israel skal samles i Israels land.

Abraham fikk løftet om det. 1 Mos 12, 1. v. 7.; 13,15. Det er ord som gjelder til alle tider og er ikke tidsbegrenset til tiden i det gamle testamentet.
.

3. Jødene (Israel) skal bli frelst.

Det er ingen annen vei for dem. Apg 4,12 er sagt til jøder,øvstepresten og rådet. De tok ikke imot på Jesu tid, men forherdet seg og så ikke at Jesus var Messias.
Da kommer en profeti: Rom 11, 25-26: Hele Israel skal bli frelst, som folk. Gud har ikke forkastet Israel Det er forutsagt: Hos.3,5.
Jer 31,33: De skal få en ny pakt, der Guds lov er i hjertet. Alle skal kjenne Herren. Hvordan er det nå?
.
Esek 36,24-28 sier noe om at landet og frelsen hører sammen. Vi vet ikke nøyaktig hvordan det vil skje eller bli i den siste tid. Men det er noe som antyder retningen. Det er stor interesse for kristendommen nå. NT er f. eks. et eget fag på universitetet i Jerusalem. Pinchas Lapides o. a. har for eksempel skrevet bøker om Jesus. Gud har begynt!
Esek 37,12-14 taler om de døde ben som rører på seg. Skjer det nå?
.
HVORFOR gjør Gud det. Har Israel fortjent noe? I Profeten Esek 36,22 tales om et nådeløfte. Det er av kjærlighet. Derfor skal vi være forsiktige med kritikk av Israel. Sak 2,12 sier: den som rører dere, rører ved min øyensten. Israel er dyrebar for Gud. Rom 11, 28-29; v.18.20; 25a.
.
Vi bør ikke være hovmodige. Israel er Guds utvalgte folk. Derfor kjemper han for Israel. Det skulle også vi gjøre og forsvara det.
.
Det går mot endens tid, da vil Israel være sentral i verdensutviklingen. Se f. eks. Esek 38,12 om Jordens navle. Bibelen oppfordrer oss til å be om fred for Jerusalem. Salme 122,6.
.